โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้เวปไซต์ สสส./ไทยรู้สู้โควิด (https://www.thaihealth.or.th/Multimed
 
วันที่ลง จำนวนคนเข้าดู
14 ก.ค. 2563 183