โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมแนวทางผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครอบคลุมมา


ประชุมแนวทางผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครอบคลุมมากที่สุด