โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาให้ความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวั


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง  การกำหนดระยะเวลาให้ความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา  2019  สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ