โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1 พ.ศ.2564 วันพุธ  ที่  7  เมษายน  2564 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่