โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่ตรวจการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ตลาดนัดนวนคร บ้านโปร่งนคร ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป


ลงพื้นที่ตรวจการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ตลาดนัดนวนคร บ้านโปร่งนคร ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ วันที่  11  มีนาคม  2564  เวลา  16.00 น. เป็นต้นไป