โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม Big cleaning day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


กิจกรรม  Big cleaning day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่  25 กุมภาพันธ์  2564