โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ และตัวอย่างการขออนุญาตออกนอกพื้นที่มาพร้อมค
    รายละเอียดข่าว :

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้  และตัวอย่างการขออนุญาตออกนอกพื้นที่มาพร้อมคะ

    เอกสารประกอบ : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ และตัวอย่างการขออนุญาตออกนอกพื้นที่มาพร้อมค
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 858352 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -