โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่
    รายละเอียดข่าว :

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เรื่อง  มาตรการในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่

    เอกสารประกอบ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่
 
คำสั่ง
คำสั่ง
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 640887 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -