โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ วันนี้ 29 มิ.ย. 64 เวลา 07.00 น. ได้รับรายงาน พบผู้ป่วย รายใหม่ 18 ราย ดังนี้ 1. อ.ภูเขียว 4 ราย 2. อ.หนองบัวแดง 2 ราย 3. อ.หนองบัวระเหว 1 ราย 4. อ.แก้งคร้อ 1 ราย 5. อ.เกษตรสมบูรณ์ 3 ราย 6. อ.เมือง 2 ราย 7. อ.บ้านเขว้า 2 ราย 8. อ.เ
    รายละเอียดข่าว :

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์  วันนี้ 29 มิ.ย. 64 เวลา 07.00 น. ได้รับรายงาน พบผู้ป่วย รายใหม่ 18 ราย ดังนี้  1. อ.ภูเขียว 4 ราย 2. อ.หนองบัวแดง 2 ราย 3. อ.หนองบัวระเหว 1 ราย 4. อ.แก้งคร้อ 1 ราย 5. อ.เกษตรสมบูรณ์ 3 ราย 6. อ.เมือง 2 ราย 7. อ.บ้านเขว้า 2 ราย 8. อ.เทพสถิต 2 ราย 9. อ.เนินสง่า 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 434 ราย ข้อมูลเบื้องต้น 1. อ.ภูเขียว 4 ราย 3 รายแรกมาจาก กทม. อีก 1 ราย มีประวัติสัมผัสกับ ผป. อ.เกษตรสมบูรณ์ 2. อ.หนองบัวแดง 2 ราย มาจาก กทม. 3. อ.หนองบัวระเหว 1 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Cluster บ้านห้วยแย้ 4. อ.แก้งคร้อ 1 ราย มาจาก กทม. 5. อ.เกษตรสมบูรณ์ 3 ราย มาจาก กทม. 2 ราย สมุทรปราการ 1 ราย 6. อ.เมือง 2 ราย มาจาก กทม. 7. อ.บ้านเขว้า 2 ราย ติดจาก สามีผป. จ.อยุธยา 8. อ.เทพสถิต 2 ราย มาจาก กทม. และ จ.นครปฐม 9. อ.เนินสง่า 1 ราย มาจากแค้มป์คนงาน กทม. Looktan Chatchamon Looktan ส่ง วันนี้ เวลา 11:00 น.

    เอกสารประกอบ : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ วันนี้ 29 มิ.ย. 64 เวลา 07.00 น. ได้รับรายงาน พบผู้ป่วย รายใหม่ 18 ราย ดังนี้ 1. อ.ภูเขียว 4 ราย 2. อ.หนองบัวแดง 2 ราย 3. อ.หนองบัวระเหว 1 ราย 4. อ.แก้งคร้อ 1 ราย 5. อ.เกษตรสมบูรณ์ 3 ราย 6. อ.เมือง 2 ราย 7. อ.บ้านเขว้า 2 ราย 8. อ.เ
 
โควิด
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 640868 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -