โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้
    รายละเอียดข่าว :

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

 

    เอกสารประกอบ : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 551777 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -