โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอำเภอหนองบัวระเหว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหวและประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศอำเภอหนองบัวระเหว  เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหวและประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ

    เอกสารประกอบ : ประกาศอำเภอหนองบัวระเหว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหวและประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467538 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -