โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 คู่มือประชาชน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม
    รายละเอียดข่าว :

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

    เอกสารประกอบ : แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 858350 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -