โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ธ.ค. 2562    ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 17
  8 ม.ค. 2562    ติดตามแผนพัฒนา 2561 21
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 651367 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -