โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 23
  24 ก.พ. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 73
  18 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 81
  18 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 59
  25 พ.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 45
  12 พ.ย. 2564    แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 26
  25 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 108
  15 ต.ค. 2563    การกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 106
  14 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมตำบลวังตะเฆ่ 110
  29 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 101

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 820219 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -