โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ก.พ. 2566    โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า“ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7
  17 ม.ค. 2566    รายงานการดำเนินโครงการรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 25
  7 ธ.ค. 2565    กิจกรรมรณรงค์ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประปีงบประมาณ 2565 25
  7 ธ.ค. 2565    โครงแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย ปีงบประมาณ 2565 21
  6 พ.ย. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 103
  13 เม.ย. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1189
  1 ก.พ. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 209
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1168068 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -