โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ต.ค. 2563    แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ2564 27
  5 ต.ค. 2563    แผนงานกองช่าง2564 28
  5 ต.ค. 2563    แผนงานกองสวัสดิการสังคม2564 24
  5 ต.ค. 2563    แผนงานกองคลัง2564 24
  5 ต.ค. 2563    แผนงานประมาณการรายรับ2564 22
  5 ต.ค. 2563    แผนงานป้องกันสาธารณภัย2564 26
  5 ต.ค. 2563    แผนงานสาธารณสุข2564 29
  5 ต.ค. 2563    แผนงานสำนักงานปลัด2564 27
  5 ต.ค. 2563    แผนงานงบกลาง2564 26
  5 ต.ค. 2563    แผนงานเกษตร2564 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 677219 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -