โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.ย. 2563    คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 104
  31 มี.ค. 2563    แผ่นพับคู่มือสำนักงานปลัด 100
  24 มี.ค. 2563    คู่มือสำนักงานปลัด 92
  11 มี.ค. 2563    คู่มือ การปฏิบัติงานกองช่างประจำปีงบประมาณ 2562 91
  11 มี.ค. 2563    แผ่นพับ คู่มือปฏิบัติงานกองช่างปีงบประมาณ2562 115
  17 ต.ค. 2562    คู่มือการบริการประชาชนกองคลัง 92
  17 ต.ค. 2562    คู่มือบริการประชาชนกองสวัสดิการสังคม 90
  17 ต.ค. 2562    คู่มือบริการประชาชนกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 102
  17 ต.ค. 2562    แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองคลัง 116
  17 ต.ค. 2562    แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม 91

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 820241 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -