โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ม.ค. 2566    ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 4
  3 ม.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 13
  27 ธ.ค. 2565    ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 4
  7 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 33
  27 ก.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 78
  30 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 165
  31 ส.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติ่ม 3 ) พ.ศ.2561 -2565 239
  11 มิ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น( เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2561 -2565 252
  17 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 -2565 292
  25 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 225

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1168066 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -