โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังตะเฆ่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ค. 2564    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 1
  21 พ.ค. 2564    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 8
  30 พ.ย. 2563    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6
  2 พ.ย. 2563    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 6
  5 ต.ค. 2563    แผนงานกองคลัง2564 7
  5 ต.ค. 2563    แผนงานกองช่าง2564 8
  5 ต.ค. 2563    แผนงานกองสวัสดิการสังคม2564 5
  5 ต.ค. 2563    แผนงานงบกลาง2564 7
  5 ต.ค. 2563    แผนงานประมาณการรายรับ2564 7
  5 ต.ค. 2563    แผนงานป้องกันสาธารณภัย2564 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 592583 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -