โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2563 33
  20 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖3 32
  19 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖3 34
  10 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖3 31
  15 มิ.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 2 พศ2563 33
  8 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 43
  13 เม.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1 30
  14 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 34
  11 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 49
  5 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467731 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -