โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 มี.ค. 2564    ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปีงบประมาณ 2564 41
  2 มี.ค. 2564    แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ภ.ด.ส.1 32
  26 ม.ค. 2564    ประกาศขอขยายเวลาดำเนินการฯ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 35
  26 ม.ค. 2564    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 37
  25 ม.ค. 2564    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ 37
  22 ม.ค. 2564    ประกาศยกเลิกลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561-2562 29
  22 ม.ค. 2564    ประกาศประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 64และลูกหนี้ค้างชำระภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 30
  14 ม.ค. 2564    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 64 33
  7 ม.ค. 2564    ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2564 32
  30 ธ.ค. 2563    ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มฯ 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467540 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -