โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 เม.ย. 2565    ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แจ้งการสูญหายและการขอออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) 37
  18 เม.ย. 2565    ประกาศ อบต.วังตะเฆ่ เรื่องประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 27
  5 เม.ย. 2565    ประกาศ อบต.วังตะเฆ่ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.62 ประจำปี65 31
  28 ม.ค. 2565    ประกาศราคาประเมินทุนของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 70
  28 ม.ค. 2565    ประกาศเรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส) 66
  26 พ.ย. 2564    ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 104
  26 พ.ย. 2564    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 96
  20 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ 91
  5 ต.ค. 2564    ประกาศแจ้งลูกหนี้ค้างชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 85
  16 ก.ย. 2564    ประกาศประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 64 (เพิ่มเติม) 90

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 820164 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -