โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ 10
  5 ต.ค. 2564    ประกาศแจ้งลูกหนี้ค้างชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 12
  16 ก.ย. 2564    ประกาศประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 64 (เพิ่มเติม) 18
  31 ส.ค. 2564    ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ-หรือเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 64 31
  16 ส.ค. 2564    ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 28
  4 ส.ค. 2564    แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ เรื่อง เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24
  3 ส.ค. 2564    ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2564 19
  3 ส.ค. 2564    ประกาศเรื่องยกเลิกกลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562 18
  2 ก.ค. 2564    ประกาศเรื่อง ยกเลิกลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561-2562 29
  1 ก.ค. 2564    ประกาศเรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษี่ี่ดินฯ พ.ศ.62 ประจำปี 64 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 676969 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -