โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 พ.ย. 2566    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 นอกที่ตั้งสำนักงาน 8
  6 พ.ย. 2566    ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2567 21
  1 พ.ย. 2566    ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 35
  6 ต.ค. 2566    ประกาศลูกหนี้ค้างชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 30
  6 ต.ค. 2566    ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ปี61 25
  6 ต.ค. 2566    ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ปี62 26
  6 ต.ค. 2566    ผู้ค้างชำระภาษีที่ดิน 29 ก.ย.66 (ปี 65) 27
  6 ต.ค. 2566    ผู้ค้างชำระภาษีที่ดิน 29 ก.ย.66 (ปี 66) 20
  6 ก.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) 24
  6 ก.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) 25

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1223381 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -