โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.ค. 2564    ประกาศเรื่อง ยกเลิกลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561-2562 12
  1 ก.ค. 2564    ประกาศเรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษี่ี่ดินฯ พ.ศ.62 ประจำปี 64 5
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศอบต.เรื่องการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 64 7
  2 มี.ค. 2564    ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปีงบประมาณ 2564 7
  2 มี.ค. 2564    แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ภ.ด.ส.1 6
  26 ม.ค. 2564    ประกาศขอขยายเวลาดำเนินการฯ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 7
  26 ม.ค. 2564    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 6
  25 ม.ค. 2564    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ 5
  22 ม.ค. 2564    ประกาศยกเลิกลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561-2562 6
  22 ม.ค. 2564    ประกาศประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 64และลูกหนี้ค้างชำระภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 592556 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -