โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 มิ.ย. 2563    รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 63 18
  7 พ.ค. 2563    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 63 18
  2 เม.ย. 2563    รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 63 20
  2 มี.ค. 2563    รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 63 19
  4 ก.พ. 2563    รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 63 18
  2 ม.ค. 2563    รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 62 21
  3 ธ.ค. 2562    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 62 18
  12 พ.ย. 2562    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 62 22
  3 ต.ค. 2562    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 62 21
  25 ก.ย. 2562    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 62 21

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 651341 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -