โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 พ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2
  23 พ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 6
  17 ก.พ. 2565    วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 106
  26 ม.ค. 2565    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการเปิดใจ แก้ปัญหาท้องถิ่นถามมา สตง.ตอบไป วินัยราชการของรัฐ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=378wxufn 102
  25 ม.ค. 2565    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ และตัวอย่างการขออนุญาตออกนอกพื้นที่มาพร้อมค 95
  13 ม.ค. 2565    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลห้วยแย้ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 120
  7 ม.ค. 2565    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 125
  7 ม.ค. 2565    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ติดไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 107
  22 ธ.ค. 2564    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ https://drive.google.com/.../1UvLQOtU4grovsa7gofz.../view... 140
  25 พ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรทอง 146

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 820202 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -