โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรทอง     เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ      
 
 
   


วันที่27/11/64 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.วังตะเฆ่ ได้ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งฯ แก่ กปน.ทั้ง 18 เขต เลือกตั้ง และดำเนินการตรวจ ATK กปน.และเจ้าหน้า...

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 14 ถึง เขตเลือกตั้...

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 7 ถึง เขตเลือกตั้ง...

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึง เขตเลือกตั้ง...


วันที่27/11/64 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.วังตะเฆ่ ได้ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งฯ แก่ กปน.ทั้ง 18 เขต เลือกตั้ง และดำเนินการตรวจ ATK กปน.และเจ้าหน้า...

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 14 ถึง เขตเลือกตั้...

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 7 ถึง เขตเลือกตั้ง...

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึง เขตเลือกตั้ง...

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อบต.วังตะเฆ่ได้กิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งส...

เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์...

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยทุกวันศุกร์...

กิจกรรมลอยกระทง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...
 
 
25 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรทอง
22 พ.ย. 2564 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการต่อการให้บริการส...
15 พ.ย. 2564 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำ...
4 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ แบบ สถ./ผ.ถ.2/6 การขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่...
27 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) กา...
7 ต.ค. 2564 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหน...
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
9 ส.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ...
2 ส.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพน...
29 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...
29 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพน...
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 677101 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -