โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2564     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ      
 
 
   


องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้เชิญ วิทยาการของทางโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ผู้นำผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ประฏิบัติงานควบคุมโรคติดเชื้อโควิดเข้าร่วมประชุม ...

การปฏิบัติงานของศูนย์ฯสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำตำบลวังตะเฆ่...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3...

ขอขอบคุณท่าน ส.ส.เชิงชาย ชาลีรินทร์ พร้อมท่าน ส.จ.สุรพล ขาญตะครุ พร้อมคณะฯ ที่มีจิตเมตตาเดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัสโควิด-19 และมอบแนวทางให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติ...


องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้เชิญ วิทยาการของทางโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ผู้นำผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ประฏิบัติงานควบคุมโรคติดเชื้อโควิดเข้าร่วมประชุม ...

การปฏิบัติงานของศูนย์ฯสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำตำบลวังตะเฆ่...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3...

ขอขอบคุณท่าน ส.ส.เชิงชาย ชาลีรินทร์ พร้อมท่าน ส.จ.สุรพล ขาญตะครุ พร้อมคณะฯ ที่มีจิตเมตตาเดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัสโควิด-19 และมอบแนวทางให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติ...

ขอขอบคุณหจก.พงษ์ศักดิ์ค้าเหล็ก ที่บริจาคชุดPPE จำนวน 29 ชุด และผอ.อุษณีย์ แคงสันเทียะ ที่บริจาคที่นอน 2 ชุด และน้ำดื่ม 6 แพคให้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคสิ่งของ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

วันที่ 21 ก.ค 64 ศูนย์ฯสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำตำบลวังตะเฆ่ ได้ออกฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่พักกักตัวของผู้ติดเชื้อ จำนวน 3 ราย...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ราย...
 
 
15 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคว...
13 ก.ค. 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้...
9 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ...
29 มิ.ย. 2564 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ วันนี้ 29 มิ.ย. 64 เวลา 07.00 น. ได้รับรายงาน พบผู้ป่วย ราย...
29 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพน...
24 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส...
29 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพน...
24 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส...
2 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ...
1 ธ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
26 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนั...
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 592592 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -