โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้      

 
 
   


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันฯ อบต.วังตะเฆ่ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 และ โรงเรียนบ้านวังกะทะ ม.14 และโรงเรียนวังตะเฆ่ ม1 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

เมื่อเวลา21.40 เวรกู้ชีพได้ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน บ้านโนนสำราญหมู่7 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว นำส่งห้อง er รพ.หนองบัวระเหวเป็นที่เรียบร้อย...

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับอำเภอหนองบัวระเหวและสถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้านท่าโป่งหีบศพ บ้านท่าโป่ง หมู่ 4 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัย...


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันฯ อบต.วังตะเฆ่ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 และ โรงเรียนบ้านวังกะทะ ม.14 และโรงเรียนวังตะเฆ่ ม1 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

เมื่อเวลา21.40 เวรกู้ชีพได้ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน บ้านโนนสำราญหมู่7 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว นำส่งห้อง er รพ.หนองบัวระเหวเป็นที่เรียบร้อย...

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับอำเภอหนองบัวระเหวและสถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้านท่าโป่งหีบศพ บ้านท่าโป่ง หมู่ 4 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัย...

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันฯอบต.วังตะเฆ่ รับผู้ป่วยผลเป็นบวกจากโรงเรียนท่าโป่ง จำนวน 3 ราย ส่ง โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันฯอบต.วังตะเฆ่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรียนท่าโป่ง และโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด อำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ...

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังตะเฆ่ ส่งผู้ป่วยติดเตียง เกิดอุบัติเหตุตกเตียงหัวแตกส่ง รพ.เพื่อทำการรักษา นายสิงห์ วิเศษโชค...
 
 
24 พ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในส...
23 พ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ...
17 ก.พ. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริห...
26 ม.ค. 2565 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการเปิดใจ แก้ปัญหาท้องถิ่นถามมา สตง.ตอบไป วิ...
25 ม.ค. 2565 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระ...
13 ม.ค. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือ...
23 พ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ...
2 พ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบปร...
26 เม.ย. 2565 ประกาศ เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนั...
1 เม.ย. 2565 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ...
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 820223 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -