โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     ประกาศประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 64 (เพิ่มเติม)     ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ-หรือเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 64      
 
 
   


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลวังตะเฆ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2...

ประชุมแนวทางผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครอบคลุมมา...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10...


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลวังตะเฆ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2...

ประชุมแนวทางผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครอบคลุมมา...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่2) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาให้ความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวั...

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 9...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8...
 
 
18 ส.ค. 2564 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประ...
29 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...
15 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคว...
13 ก.ค. 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้...
9 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ...
29 มิ.ย. 2564 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ วันนี้ 29 มิ.ย. 64 เวลา 07.00 น. ได้รับรายงาน พบผู้ป่วย ราย...
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
9 ส.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ...
2 ส.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพน...
29 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...
29 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพน...
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 640904 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -