โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายประจักษ์  คงแหลม  
  ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)  
   
  ว่าง  
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  
ว่าง นางสาวศศิวิมล  สารนาเรียง นายรัชตธร  แพรชัย
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายมงคล  คามตะสีลา นายชัยมงคล  พลโยธา นายศุภวัฒน์  ชนะชัย
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสมศักดิ์  อร่ามชัย นายสิทธิชัย  จำนงภักดิ์  
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 820190 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -