โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายศุภวัฒน์  คำชมภู  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

 

นายสุรเดช  น้อยน้ำเที่ยง   นางเต็ม  พิศนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นายบัวขาว  โคมชัยภูมิ  
  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 592570 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -