โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
เลขที่ 168 ห
มู่ 14 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250

โทร 0-4405-6010

www.wangtakhe.go.th

Email: admin@wangtakhe.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  กด 101

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ กด 102

ประชาสัมพันธ์   กด  109

สำนักงานปลัด  กด 104

กองคลัง   กด 105

กองช่าง  กด 106

กองการศึกษาฯ   กด 107

กองสวัสดิการสังคม   กด 108

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1168078 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -