โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ดำเนินมาถึงวันที่ 2 ของการรับสมัครฯแล้วคะ


วันที่ 12 ตุลาคม 2564  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ดำเนินมาถึงวันที่ 2 ของการรับสมัครฯแล้วคะ