โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานรับสมัคร และซักซ้อมขั้นตอนต่างๆ ในการรับสมัคร (ให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้สมัครส่ง กกต.จว.ทุกวัน)


จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานรับสมัคร  และซักซ้อมขั้นตอนต่างๆ ในการรับสมัคร  (ให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้สมัครส่ง  กกต.จว.ทุกวัน)