โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่และผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งที่1/64 วันที


ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่และผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ครั้งที่1/64 วันที  8  ตุลาคม  2564  เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่