โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบ้านปากดง หมู่ 11 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ


ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบ้านปากดง หมู่ 11 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ