โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ร่วมประชุมกับอำเภอหนองบัวระเหว ตามหนังสืออำเภอหนองบัวระเหว เรื่อง ขอความร่วมมือจัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา


ร่วมประชุมกับอำเภอหนองบัวระเหว  ตามหนังสืออำเภอหนองบัวระเหว เรื่อง ขอความร่วมมือจัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระยะที่ 2 ให้กิจการตลาดนัดบ้านท่าโป่งเป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนดังกล่าว และอำเภอหนองบัวระเหวเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่