โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID -19 ) แก่พนักงานส่วนตำบล และประชาชนผู้มารับบริการติดต่อราชการ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย


องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID -19 ) แก่พนักงานส่วนตำบล และประชาชนผู้มารับบริการติดต่อราชการ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย และล้างเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าสำนักงานทุกครั้งนะคะ ถึง ชาวตำบลวังตะเฆ่ ตลอดจนผู้เข้าพักอาศัยในพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ ที่เคารพรักทุกท่าน คณะกรรมการเฝ้าระวังและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ขอแจ้งวิธีปฏิบัติ “กักตัว” 14 วัน หนีโควิด-19 อย่างไร ? ให้ปลอดภัยทั้ง ตนเอง – คนรอบข้าง ข้อ 1 หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ข้อ 2 หยุดทำงาน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้อื่น ข้อ 3 ปิดปากและจมูกด้วยผ้า หรือกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ ไอ จาม สิ่งสำคัญคือ ห้ามไอ จาม ใส่ฝ่ามือตัวเอง ข้อ 4 ห้ามกินอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น รวมถึงควรแยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับคนอื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ เป็นต้น ข้อ 5 สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากผู้อื่น 1 – 2 เมตร ข้อ 6 แยกห้องนอน ข้อ 7 ทำความสะอาดที่พักและของใช้ ข้อ 8 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ข้อ 9 ทิ้งหน้ากากอนามัย หรือกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี นั่นคือการทิ้งในถุงพลาสติก ปิดถุงให้สนิท มิดชิด ก่อนทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิด และล้างมือด้วยสบู่และน้ำนานราว 15 – 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70 % ขึ้นไป ข้อ 10 หากมีไข้เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น เจ็บคอ มีน้ำมูก ไอ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ อสม. ในหมู่บ้านข้อ 11 หากมีบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือนอกพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่เข้ามาพักอาศัยในหมู่บ้าน ขอให้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน โดยเร็ว หวังว่าทุกท่านคงให้ความร่วมมือปฏิบัติตน เพื่อร่วมกันขจัดโควิด-19 ในเร็ววัน ด้วยความปรารถนาดี คณะกรรมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )