โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับอำเภอหนองบัวระเหว ร่วมกิจกรรมการอบรมเกษตรกร การใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องปลอดภัย โครงการยกระดับ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษ


อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับอำเภอหนองบัวระเหว ร่วมกิจกรรมการอบรมเกษตรกร การใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องปลอดภัย โครงการยกระดับ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  28 สิงหาคม 2562 ณ ศาลากลางบ้านบ้านวังตะเฆ่ และ สำนักตูมกา