โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 พศ.2562 วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 พศ.2562 วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 วาระที่ 3 ขั้นรับร่างเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ)