โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาชิกสภาท้องถิ่น "ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบูรณาการการมีส่วนร่วมภาคชุมชน พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาช


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาชิกสภาท้องถิ่น "ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบูรณาการการมีส่วนร่วมภาคชุมชน พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง" วันที่ 4-7 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี