โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 งานสาธารณสุข สำนักปลัด นายฐาปนพงศ์ สมสัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี 2567 คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ณ องค์จาการบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ *****ได้รับ


 ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 งานสาธารณสุข สำนักปลัด  นายฐาปนพงศ์ สมสัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี 2567 คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ณ องค์จาการบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  *****ได้รับการการตรวจจากโรงพยาบาลชัยภูมิ