โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน ในตำบลวังตะเฆ่ ทั้ง 18 หมู่บ้าน เพื่อรณรงค์กิจกรรมวันล้างมือโลก และโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย สร้างสุข


 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน ในตำบลวังตะเฆ่ ทั้ง 18 หมู่บ้าน เพื่อรณรงค์กิจกรรมวันล้างมือโลก และโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย สร้างสุขอนามัยในชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย   ขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งคะ