โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งและสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับกา
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งและสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร รับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

    เอกสารประกอบ : ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งและสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับกา
 
ประกาศ
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 651380 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -