โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงาน พมจ.ชัยภูมิ ขอประสาน แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ
    รายละเอียดข่าว :

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงาน พมจ.ชัยภูมิ ขอประสาน แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

    เอกสารประกอบ : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงาน พมจ.ชัยภูมิ ขอประสาน แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 640902 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -