โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานบริหารงานบุคคล

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
    รายละเอียดข่าว :

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และคณะผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ต่อหน้าหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เจ้าหน้าที่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในวันจัดกิจกรรมโครงการปลูกไผ่มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    เอกสารประกอบ : ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 319473 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -