โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มขอแจ้งการเปลี่ยนสถานะ
    รายละเอียดข่าว :

แบบฟอร์มขอแจ้งการเปลี่ยนสถานะ

 

    เอกสารประกอบ : แบบฟอร์มขอแจ้งการเปลี่ยนสถานะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 269640 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -