โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานบริหารงานบุคคล

ประกาศ เรื่องแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562
    รายละเอียดข่าว : ประกาศ เรื่องแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562
    เอกสารประกอบ : ประกาศ เรื่องแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 245922 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -