โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 200154 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -