โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 



งานบริหารงานบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสาย เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้าง
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสาย เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่




- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 199886 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -