โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่องทาง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หมายเหตุ *สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ที่มีรายชื่อเท
    รายละเอียดข่าว :

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่องทาง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  หมายเหตุ *สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ที่มีรายชื่อเท่านั้น

    เอกสารประกอบ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่องทาง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หมายเหตุ *สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ที่มีรายชื่อเท
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137816 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -