โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 เม.ย. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 21
  26 เม.ย. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 22
  26 เม.ย. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 18
  7 ก.พ. 2566    คู่มือกองสวัสดิการสังคม 67
  10 ต.ค. 2565    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 22
  10 ต.ค. 2565    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 21
  25 พ.ค. 2565    คู่มือกองคลัง 160
  25 พ.ค. 2565    คู่มือกองสวัสดิการสังคม 149
  25 พ.ค. 2565    คู่มือกองการศึกษาศาสนา 174
  29 ก.ย. 2564    คู่มือกองการศึกษาศาสนา 146

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1223376 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -