โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 งานบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ย. 2561    แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ รอบที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ.2561 47
  1 พ.ย. 2561    แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 44
  1 พ.ย. 2561    แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ.2561 41
  25 มิ.ย. 2561    แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่ 1 106
  25 มิ.ย. 2561    แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่2 70
  25 มิ.ย. 2561    แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่ 3 78
  12 มิ.ย. 2561    ทดสอบงานบุคลคล 82
  8 มิ.ย. 2561    รายงานกรประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 95
  8 มิ.ย. 2561    รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 59
  5 มิ.ย. 2561    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (งานบริหารงานบุคคล) 69

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137822 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -