โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ธ.ค. 2561    คู่มือ ปฏิบัติราชการสำนักปลัด 46
  17 ธ.ค. 2561    คู่มือ ปฏิบัติราชการกองช่าง 16
  29 พ.ย. 2561    คู่มือ การปฏิบัติงานกองการศึกษาและศาสนาฯ 23
  26 พ.ย. 2561    คู่มือ การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 24
  26 พ.ย. 2561    คู่มือ การปฏิบัติราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 20
  10 เม.ย. 2561    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 57
  10 เม.ย. 2561    การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทำเบียนฉตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 49
  10 เม.ย. 2561    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา 47
  10 เม.ย. 2561    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 46
  10 เม.ย. 2561    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบื้ยความพิการ 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137812 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -