โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 มิ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 48
  6 มิ.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน แก้ไขครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 39
  23 มี.ค. 2566    ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไขครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 36
  27 ก.พ. 2566    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 47
  11 ม.ค. 2566    ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 61
  3 ม.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 63
  27 ธ.ค. 2565    ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 52
  7 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 92
  27 ก.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 145
  30 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 228

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1223387 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -